देउवाले -१६४० र रामचन्द्र पौडेल- ११४०
सभापति पदमा शेरबहादुर देउवाले -१६४० र रामचन्द्र पौडेल- ११४० मत प्राप्त गरेका छन् |