मेरै कालोपाटी -मुना धनन्जय (कविता)

मेरै कालोपाटी

थरीथरी पार्टी भन्दा माया लाग्छ कालोपाटी
झूठ्को खेती गर्छ पार्टी तर सत्य कालोपाटी।
अशान्ति छ पार्टी भित्र भने शान्त कालोपाटी
किन किन प्रिय् सधैँ मलाई मेरै कालोपाटी।।

भ्रान्ति छर्छन् पार्टीहरू ज्ञान छर्छ कालोपाटी
असभ्यता पार्टी महाँ सभ्य हुन्छ कालोपाटी।
भेद राख्छन् पार्टी भने समानता कालोपाटी
किन किन प्रिय सधैँ मलाई मेरै कालोपाटी।।

भ्रष्ट धेर पार्टी भित्रै इमान्दार कालोपाटी
देश भाँड्दै पार्टीहरू चेत बाँड्ने कालोपाटी।
असत् कुरा गर्दै पार्टी यथार्थ चैँ कालोपाटी
किन किन प्रिय् सधैँ मलाई मेरै कालोपाटी।।

घात द्वन्द पार्टी बीच्मा द्वन्द मुक्त कालोपाटी
रङ्ग फेर्ने पार्टी भन्दा सुन्दर त कालोपाटी।
देख्छु धेर पार्टी भक्त म हूँ तिम्रै कालोपाटी
किन किन प्रिय् सधैँ मलाई मेरै कालोपाटी।।