बाडुली -दीपक विश्वकर्मा

बाडुली


अर्थ अनेक हुने गर्दछन् बृतान्तहरूका
गहिरो भाव लुकेको हुन्छ सारंश भित्र
अर्थ, बृतान्त, भाव वा सारंश
जव सतहमा आउने गदर्छ
बाडुली लाग्ने गर्दछ ।
जानेर वा नजानेर मान्छे
ठोकिन्छ छालसंग समुन्द्रका
ती छालहरु,
जब फर्केर लाग्ने गर्दछ महासागरतर्फ
बाडुलकी लाग्ने गर्दछ ।
गुलाफको कोमलता
उपमा रहित कोमलता हो
वा कोइलीको विरहको गीत
संगीतको अनुपम नवधुन हो
हो,
यही कोमलाताको स्पर्ष
विरहवोलको माधुर्यता
जव गलामा राग बनेर उतारिन्छ
बाडुली लाग्ने गर्दछ ।
मान्छे कहीँ न कहीँ बसिभूत हुन्छ
र तन्द्राको साहरा लिने गर्दछ
एकाकी आफैमा एक प्रलय हो
प्रलयसंग आँखा तर्नु विपत मानिन्छ
हो यही आवद्धता, तन्द्रा र प्रलयको सामना
जव एक्लै गर्नु पर्ने हुन्छ
बाडुली लाग्ने गर्दछ ।
जीवनमा एउटा मात्र सच्चाई हुँदैन
किनकी काल पत्र बनेर बस्ने गर्दछ
पत्र आफैमा दुरुहता हो
हो,
यिनै सच्चाई, काल वा समय
र दुरुहताको जव एक्लै सामना गर्नु पर्ने हुन्छ
बाडुली लाग्ने गर्दछ ।

२०७३ जेष्ठ, ५, बुटवल ।