प्रधानमन्त्रीले भन्नु भो "मेरा बिरुद्द अबिश्वासपत्र होइन, चिन्ता पत्र हालेका छन्"
भिडियो स्रोत युट्युब