हाइकुहरु -अन्जना पौडेल (अनुश्रुती)
शिखर चुम्दा
अर्शिवाद संकट
मूर्त जमरा ।।
(१)
संकट दोहोरो
वालुवा मरुभूमि
आँसुको भाका ।।
(२)
सलेदो मन
महान वा चिहान
ए ढुङ्गा खात ।।
(३)
पानीको घाम
भावनाको महल
क्याक्टस फूल ।।
(४)
सुन्दर अतित
माकुरा जाल बुन्दै
इच्छा बिरुद्व ।।
(५)