नेपाल राष्ट्र बैकले ल्यायो २० रुपैयाँको नयाँ नोट चलनचल्तीमा

काठमाडौँ , पुस २ - नेपाल राष्ट्र बैकले २० रुपैयाँको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैकले साविककै आकार तथा रंगमा तर साविक जनावरको चित्रको सट्टामा बारहसिंङ्गेको चित्र रहेको, सङ्केत नं. ज-१६ ०००००१ देखि ञ-४० ९९९९९९ सम्म, “नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैंया“ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैंया“ २० रुपैयाँ बिस तुरुन्त पाइने छ ।” भन्ने प्रतिज्ञामूलक वाक्यांश सहित पुस एक गते शुक्रबारबाट उक्त नोट चलन चल्तीमा ल्याएको हो ।

नोटको बायाँ तर्फ सगरमाथाको चित्र रहेको, नोटको दायाँतर्फ लालीगुराँसको पानीछाप रहेको,  नोटको तल्लो भागमा गभर्नरको दस्तखत रहेको, नोटको तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको नम्वर नेपालीमा वि.सं. २०७२ लेखिएको, नोटको मध्य भागमा बारहसिंङ्गेको चित्र रहेको लगायतका बिशेषता रहेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।