बाबुराम भट्टराईले भने-"प्रचन्ड जतिको भ्रस्ट मान्छे संसारमा कोही छैन", ,